Miejski Dom Kultury w Świnoujściu - O nas

Strona główna » O nas

Miejski Dom Kultury w Świnoujściu

    Krótka historia

               W grudniu 1954 roku powołano Powiatowy Dom Kultury w Świnoujściu z siedzibą przy Pl. Słowiańskim. W 1973 roku PDK przemianowano na Miejski Dom Kultury, a w 1994 roku MDK przeniesiono do nowej siedziby przy ul. Wojska Polskiego 1, w której funkcjonuje obecnie.

Struktura

             Miejski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadająca osobowość prawną.  W skład MDK wchodzą Filie w Przytorze, Karsiborzu i na Warszowie, Amfiteatr miejski oraz Muszla koncertową. MDK dysponuje Salą teatralną, sportową, Galerią „Art”, salami kameralnymi i licznymi pracowniami do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Nasza Misja

Misją Miejskiego Domu Kultury jest:

  tworzenie, upowszechnianie oraz ochrona kultury narodowej i regionalnej,

prowadzenie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, szczególnie dzieci i   młodzieży,

integrowanie i pozyskiwanie wspólnoty lokalnej do aktywnego uczestnictwa i   współtworzenia wartości kultury,

tworzenie zróżnicowanej oferty kulturalnej adresowanej do mieszkańców i gości naszego miasta.

Realizując swoją misję, Miejski Dom Kultury wspiera, tworzy warunki do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, prowadzi różnorodne formy wychowania estetycznego, upowszechnia i udostępnia różnorodne dziedziny sztuki, zaspokaja i rozwija potrzeby kulturalne mieszkańców miasta.

Kim jesteśmy i co robimy

W Miejskim Domu Kultury pracuje kompetentna kadra instruktorska oraz specjaliści różnych dziedzin. Działają liczne zespoły, sekcje i koła zainteresowań.

W Studium Piosenki uczą się, z dużymi sukcesami młodzi wokaliści, w zespołach tanecznych dzieci i młodzież poznają tajniki tańca nowoczesnego, uzdolnieni plastycznie mają do dyspozycji pracownię plastyczną "Poddasze"  . Miłośnicy muzyki uczą się gry na instrumentach, tworzą młodzieżowe zespoły muzyczne. Działają chóry, zarówno młodzieżowe jak i osób złotego wieku. Ośrodek Działań Teatralnych, pracownia grafiki warsztatowej i grafiki komputerowej skupiają utalentowane dzieci i młodzież o dużych aspiracjach artystycznych. Natomiast Akademia Malucha pracuje z najmłodszymi dziećmi tworząc warunki do ich twórczej ekspresji.

Ogromną popularnością cieszy się prowadzony przez MDK Uniwersytet Trzeciego Wieku. Seniorzy działają w 18 kołach zainteresowań, m.in.: uczestniczą w wykładach tematycznych, śpiewają, tańczą, uczą się języków obcych, obsługi komputera, prowadzenia zdrowego trybu życia oraz pięknie malują. W stałych formach działalności uczestniczy ponad 1000 osób!

Galeria „Art” jest miejscem prezentacji profesjonalnej i amatorskiej twórczości plastycznej, organizatorem plenerów malarskich oraz prowadzi sprzedaż dzieł sztuki plastycznej i użytkowej.

MDK zarządza miejską infrastrukturą kultury, rozbudowuje i unowocześnia jej bazę oraz wykorzystuje nowe technologie do promocji kultury w mieście.

Miejski Dom Kultury jest organizatorem koncertów, recitali, spektakli teatralnych, warsztatów szkolnych, spektakli autorskich, konkursów, wystaw, przeglądów o zasięgu powiatowym, regionalnym i ogólnopolskim. MDK organizuje lub jest ważnym partnerem w wielu wydarzeniach, w tym: festiwalach, imprezach artystyczno – rozrywkowych, sportowych, masowych, zleconych. Jest współorganizatorem przedsięwzięć o charakterze oświatowym i charytatywnym. Jest ważnym elementem promocji miasta w regionie i na terenie całego kraju.

MDK prowadzi działalność dochodową poprzez wynajem obiektów, pomieszczeń, pokoi gościnnych, sprzętu technicznego i nagłaśniającego, świadczy usługi wydawnicze i edytorskie.

Miejskim Domem Kultury zarządza Zespół Kierowniczy, w skład którego wchodzą:

Dyrektor – Leon Ryszard Kowalski

♦ Główny Księgowy – Renata Kaźmierczak

♦ Kierownik Administracyjno – Gospodarczy – Bożena Machelska

♦ Kierownik Działu, Główny Specjalista ds. Upowszechniania Kultury, Oświaty  Pozaszkolnej i  Organizacji Imprez – Katarzyna Gawle 

♦ Kierownik Amfiteatru i Muszli koncertowej – Tadeusz Sura

♦ Kierownik Filii Warszów– Bożena Rogowska

♦ Kierownik Filii  Przytór – Teresa Dawid

♦ Kierownik Filii Karsibór – Robert Miecznik 

 

Nasza oferta na rok kulturalno - oświatowy 2015/2016

Zapraszamy do zapoznania się  z ofertą edukacyjną oraz planem zajęć oferowanych przez Miejski Dom Kultury w Świnoujściu. Poniżej publikujemy materiały do pobrania. Zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty zajęć muzycznych, plastycznych, ruchowych, teatralnych, tanecznych i wielu innych w roku kulturalno - oświatowym 2015/2016. 

Plan zajęć MDK, ul. Wojska Polskiego 1/1

Plan zajęć w Filiach MDK: Przytór, Warszów, Karsibór

Najbliższe imprezy

Kalendarz imprez MDK

Newsletter

Chcesz być “na bieżąco”? Aktualności w Twojej skrzynce

ŚwinoujścieŚwinoujścieŚwinoujścieŚwinoujścieŚwinoujścieŚwinoujście