Strona główna » Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 19/MDK/2017

10.04.2017

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Informacja o wyborze - Zapytanie nr 52

21.11.2016

Informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe nr 52/MDK/2016

14.11.2016

Na zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego, mobilnego podestu scenicznego wraz z akcesoriami.

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedź nr 1

Odpowiedź nr 2

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe nr 52/MDK/2016

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - projekt umowy

Zmiana nr 1 do umowy

Załącznik nr 3 - protokół odbioru ilościowego i jakościowego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 40/MDK//2016

19.07.2016

Na wykonanie usługi o wartości szacunkowej do 30000 euro pn.: Całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowej i olejowej w obiektach Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu.

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy

Formularz oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 31 /MDK//2016

17.06.2016

Na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30000 euro pn.: „Rejs promem pasażerskim na trasie Świnoujście – Ystad – Świnoujście, w ramach XXXII Pływającego Festiwalu Piosenki Morskiej WIATRAK 2016”.

 

CPV: 60.61.00.00-7

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy

 

Plac po realizacji

05.04.2016

 

          

Program Operacyjny PO RYBY 2007-2013

Środek 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”

Tytuł projektu: „Zagospodarowanie terenu  przy  Filii MDK w Karsiborze - plac rekreacyjno biwakowy”.

Realizacja inwestycji była możliwa m. in. dzięki dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego z  Programu Operacyjnego PO RYBY na lata 2007-2013”.

Beneficjent: Miejski Dom Kultury w Świnoujściu

Całkowita wartość projektu:              437 231,73zł

Kwota dofinansowania:                    291 196,35zł

Usytuowanie Karsibora na wyspie o tej samej nazwie, z jej bogatą florą, fauną i zabytkami, stwarza warunki do rozwoju turystyki i rekreacji na tym terenie.  Wyspa Karsibór  jest zieloną ostoją ciszy i spokoju o walorach przyrodniczych. Położenie, walory przyrodnicze i turystyczne tego terenu zachęcają do odwiedzenia go szczególnie przez amatorów wypoczynku  na łonie przyrody.

W wyniku realizacji niniejszego zamierzenia, w  Karsiborze powstało takie miejsce. Jest to plac rekreacyjno-biwakowy przy Filii Miejskiego Domu Kultury, ul. 1-go Maja 40 w Świnoujściu.

Nasz plac  oferuje pełne zaplecze sanitarne (prysznice, umywalnie, toalety, ciepła woda), jak najlepsze warunki do pełnego wypoczynku, nieco luzu i rodzinną atmosferę.

Tu mogą się odbywać:

- plenery malarskie i rzeźbiarskie,

- warsztaty wikliniarskie,

- edukacyjne warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży szkolnej,

- imprezy integracyjne.

- aktywny wypoczynek dla pojedynczych osób i dla grup zorganizowanych,

- tu może być baza do aktywnej turystyki min:  pieszej - dla miłośników ornitofauny do Rezerwatu Karsiborska Kępa prowadzonego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, gdzie znajduje się również ścieżka dydaktyczna z wieżą widokową, do jazdy szlakiem rowerowym, do spływów kajakowych szlakiem „44 wysp” na jeziorze Wicko Wielkie, do zwiedzania zabytków (kościoła gotyckiego z XV wieku, chaty krytej strzechą z XVIII wieku, zabytkowego cmentarza ewangelickiego, pozostałości z II wojny światowej dla niemieckich łodzi podwodnych - u-botów i pomnika lotników RAF-u,

To również doskonałe miejsce dla okolicznych szkół i przedszkoli oraz dla amatorskich i profesjonalnych zespołów artystycznych, bo właśnie z myślą o nich, na Placu powstała mała scena plenerowa.

Na terenie Placu można korzystać z grilowędzarni, rozpalić ognisko, dla najmłodszych proponujemy tablicę do pisania, ściankę wspinaczkową i przeplotnię. Obiekt jest ogrodzony.

Ta inicjatywa jest otwarta nie tylko na młodych ludzi, ale na osoby w każdym przedziale wiekowym, jest świetnym miejscem do wypoczynku i spędzenia urlopu dla wszystkich, bez względu na wiek i upodobania. Aktywny wypoczynek gwarantowany.

 

W  efekcie realizacji projektu powstał nowy obiekt do aktywnego wypoczynku.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11 /MDK//2016

22.03.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11 /MDK//2016 z dnia 22.03.2016r.

Na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30000 euro pn.: „Ochrona fizyczna imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury, obejmująca czas przygotowań i realizacji imprez” CPV 79.71.00.00-4

Protokół z rozeznania cenowego

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Projekt umowy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 1/D/MDK/2016

02.03.2016

Dyrektor

Miejskiego Domu Kultury  w Świnoujściu, ogłasza przetarg , pisemny, nieograniczony, na okres 3 lat, części terenu położonego przy Muszli Koncertowej w Świnoujściu, z przeznaczeniem na pod działalność gospodarczą

Przedmiotem przetargu jest grunt o powierzchni ok. 2.507 m2 położony w obrębie ewidencyjnym nr 2 Miasta Świnoujście przy Promenadzie w dzielnicy nadmorskiej, stanowiący część działki nr 10  objętej księgą wieczystą nr SZ1W/00016379/9 oraz działkę nr 17/29 objętej księgą wieczysta nr SZ1W/00018632/3.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Świnoujście, jest przeznaczona na prowadzenie działalności kulturalnej. Nieruchomość nie jest obciążona ani nie ciążą na niej żadne zobowiązania.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyborze

Regulamin przetargu

Druk oferty

Projekt umowy

Oświadczenie oferenta

Graficzny plan terenu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/MDK/2016

29.01.2016

 

Miejski Dom Kultury w Świnoujściu zaprasza do składania ofert na serwisowanie i konserwacje urzadzeń wyposażenia techniczngo sceny w Amfiteatrze

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe

Tabelka

Umowa- projekt

Konkurs na pokaz pirotechniczno - laserowy

23.11.2015

Miejski Dom Kultury W Świnoujściu reprezentowany przez Dyrektora ogłasza

konkurs ofert na opracowanie scenariusza oraz wykonanie pokazu pirotechnicznego i pokazu laserowego podczas imprezy plenerowej „Sylwester Miejski 2015” w Świnoujściu, organizowanej przez Miejski Dom Kultury w Świnoujściu w terminie 31 grudnia 2015 roku.

Pełny tekst ogłoszenia konkursowego można pobrać w budynku Miejskiego Domu Kultury, w Dziale Organizacji Imprez (ul. Wojska Polskiego 1/1, pok. 321, tel. 91 327 87 64) lub ze strony internetowej www.mdk.swinoujscie.pl. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Katarzyna Gawle.

Oferty należy składać w budynku Miejskiego Domu Kultury, w Dziale Organizacji Imprez ul. Wojska Polskiego 1/1, 72 – 600 Świnoujście w zamkniętych kopertach opatrzonych jedynie napisem KONKURS – POKAZ SYLWESTROWY 2015 osobiście lub drogą pocztową (Miejski Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 1/1, 72 – 600 Świnoujście, Dział Organizacji Imprez, decyduje data wpływu)

w terminie do 4.12.2015 r., do godz. 15.30

 

PROTOKÓŁ KOMISJI KONKURSOWEJ

 

Pliki do pobrania

Pełny opis konkursu - regulamin

Załącznik nr 1 do konkursu

Zapytanie ofertowe nr 47/MDK/2015

10.09.2015

Zapytanie ofertowe nr 47/MDK/2015 na wykonanie dokumentacji projektowej remontu i modernizacji budynku użyteczności publicznej - Sala widowiskowo - sportowa przy ul. Wojska Polskiego 1/1 w Świnoujściu

Pliki do pobrania

informacja o unieważnieniu

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy

Zapytanie ofertowe Nr 42/MDK/2015

07.07.2015

Miejski Dom Kultury w Świnoujściu zaprasza do złożenia ofert na wynajem nagłośnienia wraz z obsługą podczas imprezy pn.: „Grechuta Festiwal”, która odbędzie się  w dniach: 05-09 sierpnia 2015 roku w Amfiteatrze przy ul. Chopina 30 w Świnoujściu

Pliki do podbania

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 - formularz oferowy

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 40/MDK/2015

25.06.2015

Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, zaprasza do składania ofert na „Dostawę fabrycznie nowych mikrofonów wraz z okablowaniem i sprzętem nagłośnieniowym”

Informacja o wyborze oferty

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

MDK/ZP/2/2015

14.05.2015
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu ogłasza: Publiczny przetarg pisemny nieograniczony na " Dostawę fabrycznie nowego oświetlenia scenicznego dla Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu"
 

Zmiana nr 1

Zmiana nr 1a

Pliki do pobrania

SIWZ

załącznik nr 1 do SIWZ - druk oferta

zał. nr 2 - projekt umowy

zał. nr 2.2 do umowy 

zał. nr 3 do SIWZ

zał. nr 4 do SIWZ

zał. nr 5 do SIWZ

zał. nr 6 do SIW

zał. nr 7 do SIWZ

zał. nr 8 do SIWZ

zał. nr 9 do SIWZ

zał. nr 10 do SIWZ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26/MDK/2015

12.05.2015

.Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Plskiego 1/1, zaprasza do składania ofert na :  Wynajem autokaru wraz zkierowcą, do transporu uczestników Krakowskiej Młodej Filcharmonii

 

 

Pliki do pobrania

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

A - Zapytanie ofertowe 1

B - Zapytanie ofertowe 2

C - Formulaż ofertowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 28/MDK/2015

11.05.2015

.Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Plskiego 1/1, zaprasza do składania ofert na :  "Wynajem autokaru na przewóz chóru LOGOS"

 

Pliki do pobrania

PROTOKÓŁ Z WYNIKIEM ZAPYTANIA OFERTOWEGO

A. Zapytanie ofertowe 1

B. Zapytanie ofertowe 2

C. Zapytanie ofertowe 3

D. Zapytanie ofertowe 4

Formulaż umowy

Ochrona fizyczna imprez MDK na 2015/2016 rok

23.03.2015

Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Plskiego 1/1, zaprasza do składania ofert na : "Ochronę fizyczną imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury, obejmującą czas przygotowań i realizacji imprezy".

Pliki do pobrania

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 44/MDK/2014

09.12.2014

09.12.2014 r.

Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Plskiego 1/1, zaprasza do składania ofert na : "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Filii MDK w Karsiborzu przu ul. 1 -go Maja 40"

Zapytanie ofertowe - plik do pobrania

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO

14.11.2014

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury  ogłasza: Publiczny przetarg pisemny nieograniczony na " DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO DLA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W SWIOUJŚCIU"

Zawiadomienie o wyborze

plik do pobrania

SIWZ 2/ZP/MDK/2014

Zał. nr 1 formularz ofertowy

Zał. nr 2 - umowa

Zał. 2.2 do umowy

Zał. nr 3 - opis przedm. zam.

Zał. nr 4 - oświdczenie art. 22

Zał. nr 5 - dośw. zawodowe

Zał. nr 6 - formularz cenowy

Zał. nr 7 - wykaz części

Zał. nr 8 - oświadczenie art. 24

Zał. nr 9 - grupa kapitałowa

Zał. nr 10  - gwaracncja na wyk. umowy

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 27/2014/MDK

13.06.2014

 

 

 

Na wykonanie usługi o wartości szacunkowej do 30.000 euro pt. "Całodobowa ochrona i monitoring w sześciu obiektach zarządzanych przez MDK w Świnoujściu."

Zawiadomienie o wyborze

Zapytanie ofertowe- plik do pobrania

Formularz oferty- plik do pobrania

Wzór umowy- plik do pobrania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24/MDK/2014

02.06.2014

 

 

 

Ogloszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego plik do pobrania

Na wykonanie usługi o wartości szacunkowej do 30.000 euro pt. "Całodobowa ochrona i monitoring w sześciu obiektach zarządzanych przez MDK w Świnoujściu."

Zapytanie ofertowe- plik do pobrania

Formularz oferty- plik do pobrania

Wzór umowy- plik do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/MDK/ORG/2013

05.12.2013

 

 

Zapytanie ofertowe nr 35/MDK/ ORG/2013

Na wykonanie zamówień o wartości szacunkowej do 14 000 euro pn.: " Ochrona imprez organizowanych ptzez Miejski Dom Kultury w 2014 roku obejmująca czas przygotowań i realizaji imprez" CPV 79.71.00.00-1

plik do pobrania

OGŁOSZENIE O PRZETARGU MDK/ZP/1/2013

12.11.2013

 

 Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu  ogłasza: Publiczny przetarg pisemny nieograniczony na " ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY FILII MDK W KARSIBORZE- PLAC REKREACYJNO BIWAKOWY"
 
Informacja o wyborze
 
 
Szczegółowy opis przetargu w plikach do pobrania.
 
Przedmiar
 
Projekt budowlany
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR7/MDK/2013

19.03.2013

 

Miejski DomKultury w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, zaprasza do składania ofert na: "Wynajem luksusowego autokaru wraz z kierowcami, do transportu uczestników miejskiego chóru Logos do Grecji"

Szczegółowy opis zapytania w pliku do pobrania

Załącznik nr 1 - zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

01.02.2013

 

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu

Ogłasza przetarg ofert, pisemny, nieograniczony, na 3 letnią dzierżawę terenu nieruchomości stanowiącej część terenu przyległego do budynku Muszli Koncertowej przy Promenadzie w Świnoujściu, na prowadzenie "ogródka letniego"

Przedmiotem przetargu jest grunt o powierzchni ok. 2.507 m2 położony w obrębie ewidencyjnym nr 2 Miasta Świnoujście przy Promenadzie w dzielnicy nadmorskiej, stanowiący część działki nr 10 objętej Księgą Wieczystą Nr 16397. Nieruchomość stanowi własność Gminy Świnoujście, jest przeznaczona na prowadzenie działalności kulturalnej. Nieruchomość nie jest obciążona ani nie ciążą na niej żadne zobowiązania.

Szczegółowy opis przetargu w plikach do pobrania.

Informacja o wyniku przetargu

Załącznik nr 1- Ołoszenie o przetargu

Załącznik nr 2- Regulamin przetargu

Załącznik nr 3- Formularz ofertowy

Załącznik nr 4- Umowa na dzierżawę

Załącznik nr 5- Oświadczenie oferenta

Załącznik nr 6- Plan działki przy Muszli Koncertowej

Załącznik nr 7- Wzó protokołu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR45/MDK/2012

06.12.2012

 

07.12.2012

Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, zaprasza do składania ofert na: "Dostawę środków higienicznych i czystości na potrzeby Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu w 2013 roku"

Szczegółowy opis Zapytania w pliku do pobrania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2- formularz ofertowy

Załącznik nr 3- wyceniony wykaz towarów

ZAPYTANIE OFERTOWE NR44/MDK/2012

06.12.2012

07.12.2012

Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, zaprasza do skladania ofert na: "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Filii MDK w Karsiborzu przy ul.1-go Maja 40 w 2013 i 2014 roku"

Szczegółowy opis Zapytania w pliku do pobrania

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2- formularz ofertowy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 40/MDK/ORG/2012

22.11.2012

Miejski Dom Kultury w Świnoujściu zaprasza do składania ofert na „Wykonanie pokazu sztucznych ogni w czasie imprezy plenerowej pt. Sylwester Miejski 2012 w Świnoujściu i Światełka do Nieba w ramach 21. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. 

Szczegółowy opis zapytania ofertowego

Załącznik Nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR39/MDK/2012

14.11.2012

14.11.2012 r.

Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, ul. Wojskla Polskiego 1/1 zaprasza do składania ofert na "Zakup wraz z dostawą akcesoró dla Orkiestry MW"

Szczegółowy opis zapytania w plikach do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 38/MDK/ORG/2012

14.11.2012

Miejski Dom Kultury w winoujsciu zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 14000 euro pn.: „Kompleksowa obsługa sanitarna imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury w 2013 roku obejmująca czas przygotowań i realizacji imprez”

Szczegółowy opis Zapytania w pliku do pobrania

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 - wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 37/MDK/ORG/2012

14.11.2012

Miejski Dom Kultury zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 14000 euro pn. „Ochrona imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury w 2013 roku obejmująca czas przygotowań i realizacji imprez”.

Szczegółowy opis Zapytania w pliku do pobrania

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26/MDK/2012

07.09.2012

Przedmiotem zpytania jest usługa w zakresie wynajmu luksusowego autokaru wraz z kierowcami, do transportu uczestników miejskiego chóru "Logos"

Szczegółowy opis zapytania w plikach do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 25/MDK/2012

03.08.2012

Miejski Dom Kultury w Świnoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/1, zaprasza do składania ofert na "Remont posadzki w pomieszczeniu Miejskiego Domu Kultury wŚwinoujściu"

Szczegółowy opis zapytania w plikach do pobrania

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/MDK/2012

20.06.2012

20.06.2012

Miejski Dom Kultury w Świnoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/1, zaprasza do składania ofert na "Realizację usługi w zakresie przygotowania, dostarczenia i wydawania: zupy rybnej uczestnikom Dni Morza oraz poczęstunku dla wykonawców"

Szczegółowy opis zapytania w plikach do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/MDK/2012

04.06.2012

Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, zaprasza do składania ofert na Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy Filii MDK w Karsiborze, według załączonej koncepcji

Szczegółowy opis zapytania w plikach do pobrania

 

/upload/file/formularz_ofertowy.pdf

/upload/file/koncepcja_karsib_r.pdf

 

 

 

Obsługa sanitarna imprez

19.04.2012

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/MDK/ORG/2012 z dnia 19.04.2012r.

Na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 14000 euro pn.: „Kompleksowa obsługa sanitarna imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury w 2012 roku obejmująca czas przygotowań i realizacji imprez”  CPV 90.00.00.00-7

Szczegółowy opis zapytania w pliku do pobrania

Plik do pobrania - Załącznik Nr 1

Plik do pobrania - Załącznik Nr 2

Plik do pobrania - Załącznik Nr 3

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/MDK/ORG/2012

02.04.2012

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/MDK/ORG/2012 z dnia 3.04.2012r.

Na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 14000 euro pn. „Ochrona imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury w 2012 roku obejmująca czas przygotowań i realizacji imprez” CPV 79.71.00.00-4

Szczegółowy opis zapytania w pliku do pobrania

Plik do pobrania - Załącznik Nr 1

Plik do pobrania - Załącznik Nr 2

Plik do pobrania - Załącznik Nr 3

Plik do pobrania - Załącznik Nr 4

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

29.03.2012

 

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu  informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie nieograniczonego pisemnego przetargu ofert na: 3 letnią dzierżawę nieruchomości stanowiącej część terenu przyległego do budynku zaplecza Amfiteatru przy ul. Chopina 30 w Świnoujściu, pod prowadzenie  „Ogródka gastronomicznego„

 

Nr sprawy: 1/D/MDK/2012

Termin składania ofert: do dnia 26 marca 2012r. do godziny 15:00.

Przyczyna unieważnienia: w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Dzierżawa nieruchomości części terenu Amfiteat

08.03.2012

 

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu

ogłasza przetarg ofert, pisemny, nieograniczony, na 3 letnią dzierżawę nieruchomości stanowiącej część terenu przyległego do budynku zaplecza Amfiteatru przy ul. Chopina 30 w Świnoujściu, na prowadzenie „Ogródka gastronomicznego”.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 673m2, położona w obrębie nr 6 Miasta Świnoujście, stanowiąca część działki nr 18, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu prowadzi Księgę Wieczystą Kw. Nr 9017. Nieruchomość stanowi własność Gminy Świnoujście, jest przeznaczona na prowadzenie działalności kulturalnej.

Nieruchomość nie jest obciążona ani nie ciążą na niej żadne zobowiązania.

W FORMIE PLIKÓW OTWIERAJĄCYCH SIĘ:

1.      Ogłoszenie  /upload/file/og_oszenie_przetargu_(1).pdf

2.      Regulamin /upload/file/regulamin_przetargu.pdf

3.      Formularz ofertowy /upload/file/formularz_ofertowy.doc

4.      Projekt umowy /upload/file/projekt_umowy_na_dzier_aw_terenu.pdf

5.      Mapka terenu /upload/file/mapa_terenu.pdf

6.      zdjęcia 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr9/MDK/2012 z dnia 24.02.2012r

24.02.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/MDK/2012 z dnia 24 lutego 2012r. na usługę w zakresie wynajmu luksusowego autokaru wraz z kierowcami, do transportu uczestników miejskiego chóru „Logos” do Hiszpanii. Liczba uczestników: max. 52 osoby.

Szczegółowy opis zamówienia w pliku do pobrania:

plik do pobrania - zapytanie o ofertę

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr2/MDK/2012 z dnia 12.01.2012r

12.01.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/MDK/2012 z dnia 12 stycznia 2012r.na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 14000 euro pn.: „Dostawa zestawu komputerowego na wyposażenie studia radiowego  Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu” - CPV-30.20.00.00-1

Szczegółowy opis zamówienia w pliku do pobrania:

plik do pobrania - zapytanie o ofertę

plik do pobrania - komputer

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr1/MDK/2012 z dnia 11.01.2012r

12.01.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/MDK/2012 z dnia 11 stycznia 2012r na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 14000 euro pn.: „Dostawa sprzętu na wyposażenie studia radiowego dla Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu” -  CPV-32.30.00.00-6

Szczegółowy opis zamówienia w pliku do pobrania:

plik do pobrania - zapytanie o ofertę 

plik do pobrania - formularz cenowy

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

23.08.2011

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NR 1/ZP/MDK/2011

 

Dokument do pobrania:

1)  wybór najkorzystniejszej oferty.doc

OGŁOSZENIE O PRZETARGU nr 1/D/MDK/2010

04.05.2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU nr 1/D/MDK/2010

na dzierżawę części terenu przy Muszli Koncertowej
w Świnoujściu na prowadzenie „Ogródka letniego”
 
 Dyrektor Miejskiego Domu Kultury  ogłasza: Publiczny przetarg pisemny nieograniczony na  dzierżawę nieruchomości stanowiącej część terenu przyległego przy Muszli Koncertowej  położonego w dzielnicy nadmorskiej przy Promenadzie w Świnoujściu, w celu  prowadzenia „Ogródka letniego”.
 
Przedmiotem przetargu jest grunt o powierzchni 2.507 m2  położony  w obrębie ewidencyjnym nr 2   Miasta Świnoujścia, stanowiący część działki nr 10 objętej Księgą Wieczystą Nr 16397 (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 4 do Regulaminu).
 
Nieruchomość nie jest obciążona ani nie ciążą na niej żadne zobowiązania.
 
                       1. Nazwa i siedziba Organizatora przetargu
 
Miejski Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 1/1, 72-600 Świnoujście, NIP: 855-14-92-635,  REGON: 000282501, tel/fax (91) 321-59-49,  e-mail: info@mdk.swinoujscie.pl,
 
                       Internet: http://www.mdk.swinoujscie.pl
 
            2. Sposób udostępnienia warunków przetargu
 
warunki przetargu dostępne są na stronie internetowej Organizatora przetargu www.mdk.swinoujscie.pl  ,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora przetargu, w siedzibie Organizatora przetargu – pok. nr 317 oraz opublikowane w Głosie Szczecińskim
 
                       3. Przedmiot przetargu
 
Przetarg ma na celu wyłonienie oferenta, z którym zostanie zawarta umowa dzierżawy m. in. na  następujących warunkach:
- dzierżawa w cenie zaoferowanej przez Oferenta na okres 3 lat
- grunt przeznaczony do dzierżawy określa załącznik
graficzny nr 4 do Regulaminu przetargu
 
- minimalna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 110.000,00zł netto + należny podatek VAT w wysokości  22% za każdy rok dzierżawy
 
- czynsz dzierżawny płatny w trzech ratach w każdym roku trwania umowy:
 
  I rata czynszu   – płatna do dnia 15 maja
 II rata czynszu -  płatna do dnia 15 lipca
       III rata czynszu  -  płatna do dnia  15 sierpnia
 
- Wydzierżawiający zastrzega sobie wzrost stawki czynszu raz w roku, w m-cu marcu po ogłoszeniu przez GUS wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług za ubiegły rok, opublikowany w M.P., co nie wymaga zmiany umowy.
 
- oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca ponosił będzie koszty: wody i ścieków, energii elektrycznej, podatku gruntowego oraz od nieruchomości, wywozu nieczystości stałych, wywozu   nieczystości płynnych oraz okresowych badań instalacji elektrycznej na dzierżawionym terenie.
 
4. warunki udziału w przetargu – szczegóły na stronie www.mdk.swinoujscie.pl w zakładce ogłoszenia lub w siedzibie organizatora przetargu
 
5. Termin, sposób wniesienia i rozliczenie wadium
 
- Wadium w wysokości 16.500,00zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset zł  00/100) może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych  dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium wniesione w pieniądzu może być wpłacone  w kasie Miejskiego Domu Kultury, ul. Wojska Polskiego 1/1, do dnia 7 kwietnia 2010r. lub na konto BZ WBK S.A. 45 1090 1492 0000 0001 1090 1500. W razie wpłaty na konto, wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 7 kwietnia 2010r..  pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wniesienia wadium nie został spełniony.
 
-  Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem pozytywnym.
 
-  Wadium wniesione w pieniądzu, przez oferenta który wygra przetarg zalicza się na poczet  I raty czynszu dzierżawnego.
 
-  Wadium wniesione w innej firmie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej I raty czynszu dzierżawnego za pierwszy rok dzierżawy.
 
-  Wadium wniesione w pieniądzu przez oferenta, który nie wygra przetargu podlega zwrotowi przelewem na wskazany rachunek bankowy nie później niż w terminie 3 dni.
 
-  Wadium przepadnie na rzecz Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od podpisania umowy.
 
6. Kryteria i sposób oceny ofert:
 
- Przetarg ofert:
 
 - Kryterium oceny oferty stanowią dwa elementy:
a. stawka czynszu – (waga 70%, 0-70 pkt.)
b. koncepcja działalności ogródka – (waga 30%, 0-30 pkt.)
 
Wobec zastosowania powyższego kryterium –  komisja przetargowa sporządzi protokół  zawierający ocenę  ofert z pisemnym uzasadnieniem wyboru  najkorzystniejszej oferty.
 
7. Miejsce i termin składania ofert            
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora przetargu przy ul. Wojska Polskiego 1/1 w   pomieszczeniu nr 312 w dniu 12 kwietnia 2010r o godz. 13:00
 
 Przetarg składa się z dwóch części: 
- części jawnej
- części niejawnej
 
 Część jawna odbywa się w obecności Oferentów
 
8. Osoba do kontaktu:
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:
- Mirosława Tumaszyk – tel. (91) – 327-87-60
- e-mail: info@mdk.swinoujscie.pl
 
9. Zastrzeżenie o możliwości odwołania przetargu w każdym czasie
Przetarg może być odwołany, a warunki ogłoszenia zmienione w każdym czasie bez podawania przyczyny.
 
                                                                                 Zatwierdzam
 
                                                                                              p.o. Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
                                                                                                              w Świnoujściu
                                                                                                          Andrzej Grzechowski
 
 
Pliki do pobrania w zakładce: Do pobrania

Najbliższe imprezy

Kalendarz imprez MDK

Newsletter

Chcesz być “na bieżąco”? Aktualności w Twojej skrzynce

ŚwinoujścieŚwinoujścieŚwinoujścieŚwinoujścieŚwinoujścieŚwinoujście